Více místa na HDD Appliance

Udělejte snapshot z Gravity Zone virtualní appliance (VA)

Vypněte virtuální applianci a přidejte nový HDD (mezi 80 - 100 GB, jak chcete)

Jakmile je disk přidán, zapněte VA a zvolte název nově přidaného disku (pomocí dmesg -T | grep unknown command); název může být /dev/sdb pokud jste nikdy nerozšiřovaly místo

Spusťte následující příkazy jakmile znáte název disku: 
sudo su
pvcreate /dev/sdb
vgextend gz /dev/sdb
lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/gz-gz--data
resize2fs /dev/mapper/gz-gz--data

V případě, že se váš HDD nejmenuje sdb (ie. sdc, sdd atd.) prosím změňte b za příslušné písmeno. Pro ověření, že rozšíření proběhlo úspěšně, prosím spusťte příkaz  df -h.

Prosím sdělte nám váš výsledek.