Registrace licence offline

Pokud potřebujete konzoli GravityZone registrovat offline, je třeba provést nastavení následujících rolí, což znamená instalaci databáze, webového serveru, aktualizačního serveru a komunikačního servery. (tyto čtyři role jsou nutností) Všechny ostatní role musí být staženy z internetu podle adres a portů, které jsou k dispozici zde: https://www.bitdefender.com/support/gravityzone-communication-ports-1132.html (https://www.bitdefender.com/support/gravityzone-communication-ports-1132.html) Pot...

Návod jak zabránit automatické odinstalaci Forticlienta při instalaci BEST klienta

Forticlient má stejný od-instalační řetězec pro všechny produkty. Aby jste se tomu vyhnuly můžete stáhnout fullkit>extrahovat EPSKit_64/32.exe> přejděte ke KitFiles> Smazat detection.xml file> přejděte zpět a spusťte installer.exe. Co se týče souborů detections.xml pro vzdálené nasazení, budete muset udělat následující: - otevřít SSH do vaší GravityZone Virtual Appliance a přejít do root-u pomocí příkazu sudo su; - upravit níže uvedené soubory a smazat detekce, které si n...

Logy z Appliance

sudo su cd /home/bdadmin rm -rf gz" rm -rf log* wget https://download.bitdefender.com/business/tools/LogCollector/logcollector.tgz tar xzvf logcollector.tgz ./logcollector enable Reproduce the issue - login to the web console ./logcollector all save disable poté pomocí WinSCP stáhnout a odeslat k analýze

Více místa na HDD Appliance

Udělejte snapshot z Gravity Zone virtualní appliance (VA) Vypněte virtuální applianci a přidejte nový HDD (mezi 80 - 100 GB, jak chcete) Jakmile je disk přidán, zapněte VA a zvolte název nově přidaného disku (pomocí dmesg -T | grep unknown command); název může být /dev/sdb pokud jste nikdy nerozšiřovaly místo Spusťte následující příkazy jakmile znáte název disku: sudo su pvcreate /dev/sdb vgextend gz /dev/sdb lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/gz-gz--data resize2fs /dev/mapper/gz-gz--dat...

Problémy s Databází

Pripojeni na databazi a vyhledani vsech roli sudo su mongo devdb -u bd -p 'ptqZChPE' ( if the database password was changed please replace ptqZChPE with your password) db.applianceInstalls.find().pretty() Odstraneni specificke instance v databazi sudo su mongo devdb -u bd -p 'ptqZChPE' ( if the database password was changed please replace ptqZChPE with your password) db.applianceSpecifics.remove({"applianceId":"ee97fb04adc43df02ba9480687676698"}) quit() apt-get clean apt-get update ...

Příkaz Delete CLI

- Můžete smazat všechny instalační Tasky přímo z CLI appliance. Prosím spusťte následující příkazy v SSH připojení k virtuální applianci: sudo su mongo devdb -u bd -p 'ptqZChPE' (ptqZChPE - toto je výchozí databázové heslo, pokud jste zadaly jiné, prosím nahraďte jej) db.tasks.remove() exit Příkazy výše uvedené, smažou !všechny! příkazy z konzole (včetně těch, které probíhají). - V případě, že chcete smazat příkazy, budete potřebovat je odstranit podle následujících kriterií. To...

Update Fail error 1004

Pripojit přes SSH na appliance s Update Serverem. sudo su • service arrakis stop • rm -rf /opt/bitdefender/var/www/v2 • rm -rf /opt/bitdefender/var/data/products/v2 • service arrakis start

Instalace BEST

Error ve vzdáleném nasazení Můžete mi prosím lépe vysvětlit, co je tento error ve vzdáleném nasazení klienta BEST znamená? NT STATUS NETLOGON SE NESPUSTIL On-premise konzole GZ A: Služba Netlogon je používaná počítači pro přihlášení do domény a zpracovává oprávnění a také žádosti o přihlášení ze sítě. Bez služby netlogon, počítač nemůže pracovat v síti. Z chyby kterou dostáváte, to vypadá, že tato služba je zastavená nebo nemůže být spuštěna na počítačích, takže musíte tuto službu zkontrol...

Instalace BEST - Unix a Mac

Spuštění Instalačního Balíčku Pro spuštění instalace musíte, instalační balíček spustit s oprávněním administratora. Balíček se nainstaluje jinak na každém operačním systému. Instalace ochrany Na Windows a MAC operační systémy: - Na cílové koncové zařízení, stáhněte instalační soubor z Control Center nebo jej zkopírujte ze sdíleného úložiště v síti. - Pokud máte stažený full kit, ex-traktujte soubory z archivu. - Spusťte spustitelný soubor. - Následujte instrukce na obrazovce. ...