Návod jak zabránit automatické odinstalaci Forticlienta při instalaci BEST klienta

Forticlient má stejný od-instalační řetězec pro všechny produkty.

Aby jste se tomu vyhnuly můžete stáhnout fullkit>extrahovat EPSKit_64/32.exe> přejděte ke KitFiles> Smazat detection.xml file> přejděte zpět a spusťte  installer.exe.

Co se týče souborů detections.xml pro vzdálené nasazení, budete muset udělat následující:

 • otevřít SSH do vaší GravityZone Virtual Appliance a přejít do root-u pomocí příkazu sudo su;
   
 • upravit níže uvedené soubory a smazat detekce, které si nepřejete, aby byli přítomny:
  /opt/bitdefender/hydra/Packages/BSTWIN/0/win32/KitFiles/detection.xml
  /opt/bitdefender/hydra/Packages/BSTWIN/0/x64/KitFiles/detection.xml
  md5sum detection.xml
   
 • upravte níže uvedené soubory a přepište hodnotu hash ze
  <file md5="055EEDA9C868A0EA605EC83936075077" name="\KitFiles\detection.xml" url="" /> to <file md5="new md5 string from the above md5sum detection.xml " name="detection.xml" url="" />
  /opt/bitdefender/hydra/Packages/BSTWIN/0/x64/data.xml
  /opt/bitdefender/hydra/Packages/BSTWIN/0/win32/data.xml
   
 • změňte vlastnictví všech souborů, které jste upravily výše pomocí následujícího příkazu:
  chown bdadmin:bdadmin detection.xml / data.xml


Jakmile jsou všechny úpravy výše uvedené provedeny, budete moct nasadit jak 32 tak i 64 bit verzi balíčku BEST vzdáleně z webové konzole, pokud máte nainstalovaný další bezpečnostní software, který byl zjištěn. Mějte na vědomí, že tyto operace nejsou podporovány nebo doporučeny a budou přepsány po každé nové aktualizaci.