Registrace licence offline

Pokud potřebujete  konzoli GravityZone registrovat offline, je třeba provést nastavení následujících rolí, což znamená instalaci databáze, webového serveru, aktualizačního serveru a komunikačního servery. (tyto čtyři role jsou nutností)
Všechny ostatní role musí být staženy z internetu podle adres a portů, které jsou k dispozici zde: https://www.bitdefender.com/support/gravityzone-communication-ports-1132.html
 
Poté, když přejdete na IP adresu  konzole ve webovém prohlížeči, musíte vybrat Offline registraci a použít zakoupený licenční klíč, spolu s offline autorizačním klíčem (authorization code), který lze získat pouze od Bitdefenderu nebo jeho partnerů.
Po obdržení offline autorizačního klíče a jeho následného zadání přejděte do části vytvoření účtu pro administrátora konzole GravityZone.